Triedy

21.03.2010 15:08

V Kopčanoch sa bude jazdiť v týchto triedach:

Klasik do 175 ccm (pravidelnosť),
Klasik do 250 ccm (pravidelnosť),
Klasik do 350 ccm (pravidelnosť),
Klasik do 500 (pravidelnosť),

Klasik do 750 ccm (pravidelnosť),
125 SP,
125 GP,
250 SP,
250 GP,
Supermono

Podľa počtu prihlásených pretekárov môže prísť k zlúčeniu niektorých tried. V triedach Klasik budú jazdci ocenení nielen podla pravidiel pravidelnosti, ale aj prví traja pretekári v cieli.

PARTNERI A SPONZORI

Mediálny partner