Info pre divákov

Poloha obce

Pokyny pre divákov:

- Nezdržujte sa v miestach, ktoré sú označené ako ZAKÁZANÝ PRIESTOR
- Dodržujte všetky označenia a výstrahy pozdĺž trate
- Neprechádzajte cez pretekársku trať, keď je uzavretá
- Neodhadzujte odpadky mimo vyhradených košov, ohrozujete tým bezpečnosť pretekárov
- V pripade nehody nezasahujte

- Tréningu aj pretekom sa prizeráte na vlastnú zodpovednosť, motoristický šport môže byť nebezpečný

 

PARTNERI A SPONZORI

Mediálny partner